Voordelen beroepsgericht onderwijs van tijdelijke aard

Op 29 september 2017 berichtte De Standaard over de studie door Ilse Laurijssen van de eerste jaren op de arbeidsmarkt van schoolverlaters in Vlaanderen: Meteen werk? Geen garantie op succes (in pdf; of vrij toegankelijke versie).

Jongeren met een diploma van een meer beroepsgerichte opleiding (BSO, TSO, PBA) vinden doorgaans gemakkelijker werk dan deze met een meer algemene opleiding (ASO, ABA, MA), ook hebben ze relatief goede startsalarissen. Na enkele jaren op de arbeidsmarkt evenwel, neemt die voorsprong af of kan in bepaalde gevallen zelfs het omgekeerde worden vastgesteld. Die tendensen doen vragen rijzen over de mate waarin beroepsgericht opgeleiden voldoende gewapend zijn om ook in hun latere loopbaan mee te kunnen blijven draaien.

Het rapport van de studie kan hier integraal worden geconsulteerd: