Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken

Bij Garant-Uitgevers verscheen recent het boek ‘Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken’.

img_0779

Dit boek biedt sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een dertigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op onderwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt op allerlei andere perspectieven.

Eén van de auteurs is Ilse Laurijssen, onderzoeker bij TOR. Ze schreef mee aan de bijdrage over De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de Lage Landen.

Laurijssen, I., W. Van Trier, M. Wolbers (2016): De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de Lage Landen. In: Bram Eidhof, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen (red.), Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken, Antwerpen-Apeldoorn: Garant: 133-151 - TOR 2016/19.