Onderzoek naar het verschil in schools presteren tussen jongens en meisjes in Vlaanderen

  • Period: 01/10/1999 to 28/02/2002
  • Subsidising organisation: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs (Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek)
  • sociology of culture
  • Onderzoeker: A. Derks (VUB - Vakgroep Sociologie) , H. Vermeersch (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie) , I. Glorieux (VUB - Vakgroep Sociologie) , J. Van Damme (KUL) , A. De Munter (KUL)

In dit onderzoek zoeken we naar verklaringen van het differentieel presteren tussen jongens en meisjes in het secundair onderwijs. Dit project bestaat uit twee luiken, waarvan één luik uitgevoerd wordt door de KULeuven en het andere door de VUB. In het eerste luik worden verklaringstheorieën getoest met behulp van het LOSO-bestand, waarvan de gegevens verzameld werden aan de KULeuven. In het tweede luik worden verklaringstheorieën getoest met behulp van een datafile die in het kader van vorig onderzoek (OBPWO 95.03) opgebouwd werd. Deze gegevens werden verzameld met vragenlijsten die werden afgenomen bij bijna 5000 laatstejaars uit het secundair onderwijs, hun leerkrachten en hun directeur. In het VUB-luik worden voornamelijk variabelen met betrekking tot de schoolloopbaan (schoolachterstand, zitteblijven, onderwijsvormen, vormovergangen, …) geanalyseerd. In het zesde jaar van het gewoon secundair onderwijs heeft bijna 45 procent van de jongens schoolachterstand opgelopen, tegenover slechts 31 procent van de meisjes. Met behulp van inzichten uit de onderzoeksliteratuur worden modellen ontwikkeld die zullen worden getoest. De analysetechnieken zijn multilevel en multivariaat.