“Studeren is voor mietjes!” Een analyse van de genderverschillen in schools presteren

Derks, A., H. Vermeersch (2002): “Studeren is voor mietjes!” Een analyse van de genderverschillen in schools presteren. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 215-240 - TOR 2002/29.