Naar een evenwichtige werk-privébalans

Wie het druk heeft, is naar maatschappelijke normen goed bezig. Als alles dan samenkomt: kinderen krijgen, carrière maken, huis kopen, rijk sociaal leven, … dan eist zoveel drukte na verloop van tijd zijn tol. DeMens.nu magazine gebruikte gegevens uit het tijdsbestedingsonderzoek van TOR om de problematiek omtrent tijdsdruk te duiden. Ze geven in hun laatste editie enkele richtlijnen voor werkgever, overheid en individu op basis van wetenschappelijk onderzoek en best practices uit andere landen.89eeb284-1054-11e5-be74-f91fd79e0d81_original

De klassieke rolpatronen van man en vrouw blijven doorsijpelen in hun dagelijkse tijdsbesteding, dat bleek uit het meest recente tijdsbestedingsonderzoek van 2013. Vrouwen die uit werken gaan schipperen daarom vaak tussen twee veeleisende rollen, de verantwoordelijkheid voor het gezin én voor hun job. Dat veel vrouwen na het krijgen van kinderen opteren voor een deeltijdse job, geeft hen een economisch nadeel. Daarom dringt de volgende vraag zich op: hoe kunnen we er dan voor zorgen dat iedereen een redelijk aantal uren aan het werk is en kan blijven? DeMens.nu pleit alvast voor maatregelen die op de betaalde arbeid én het gezin zijn afgestemd én alle lagen van de bevolking kunnen bereiken. Het individu kan het gevoel van tijdsdruk ook zelf verlagen door meer structuur aan te brengen in zijn of haar eigen leven en te leren tevreden te zijn met minder. Conclusies die eerder al naar voren kwamen uit het eigen tijdsbestedingsonderzoek van TOR.

Het volledige artikel vindt u hier (deMens.nu Magazine, jg. 6, nr. 2).