Hebben we het nu drukker dan vroeger?

Recent verscheen er in de gezinskrant De Bond een interview met socioloog Theun Pieter van Tienoven. Hij gaf er toelichting bij enkele bevindingen uit het tijdsbestedingsonderzoek van 2013. Zo is er in de afgelopen vijftien jaar niet echt sprake van een verandering in onze dagelijkse gewoonten. Anders dan wat je vaak hoort, zijn we niet méér gaan werken. En ook avondwerk en nachtwerk komen nauwelijks meer voor. Wat wel opvalt, is dat mensen meer dan vroeger het gevoel hebben dat ze het druk hebben en daar zijn verschillende redenen voor.

De indeling van onze dag is dan wel grotendeels gelijk gebleven, maar we doen veel én meer tegelijk. De moderne technologie speelt hier volgens Van Tienoven een belangrijke rol in. De hoeveelheid e-mails die we op ons werk verwerken en de sociale druk op mensen via sociale media om ‘iets van hun leven te maken’, brengen stress met zich mee.

Daarnaast legt de ongelijke verdeling van huishoudelijke taken extra druk op de schouders van vrouwen. Vrouwen die uit werken gaan schipperen vaak tussen twee veeleisende rollen, de verantwoordelijkheid voor het gezin én voor hun job. Ze worden hierin meestal onvoldoende gesteund en blijven het gros van de gezinslast dragen, zelfs indien ze voltijds gaan werken. Kiezen ze voor deeltijds werk, dan krijgen ze haast alle gezinsverantwoordelijkheden toebedeeld.

Het volledige artikel vindt u hier.

spagaat