Langer naar school is beter

Wallonië werkt al een tijd aan een vergaande hervorming van het onderwijs. Eén van de voorstellen die nu op de tafel ligt, is het idee om schooldagen tot 18 uur ‘s avonds te laten duren. Die uren zouden dan niet worden gevuld met extra lessen wiskunde of geschiedenis, maar met activiteiten zoals sport en cultuur. Een goed idee, stelt socioloog Ignace Glorieux. Langere schooluren sluiten beter aan bij de werkuren van de ouders, maar kunnen ook voor een stuk de sociale ongelijkheid tussen kinderen opvangen stelt hij in de Standaard.

‘ Het is beter om activiteiten aan te bieden die nu buitenschools gebeuren. ‘

Glorieux steunt het voorstel om schooldagen langer te maken en hier zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is het momenteel zo dat de schooluren niet zijn aangepast aan de werkuren van ouders waardoor kinderen soms naar de opvang moeten of ouders noodgedwongen deeltijds moeten werken om op tijd aan de schoolpoort te staan. Ten tweede kunnen de extra uren op school gebruikt worden ten voordele van de algemene ontwikkeling van het kind, door bv. extra taal- of muzieklessen. ‘Vooral kinderen die het nu lastig hebben op school, zouden er wel kunnen bij varen. Als je iemand die het moeilijk heeft met wiskunde of taal op school kan laten schitteren in muziek, sport of iets dergelijks, dan kan die school een positieve ervaring zijn.’ stelt Glorieux. ‘We kunnen van de school meer maken dan alleen een “leerinstelling” waar we klassieke dingen aangeleerd krijgen. We kunnen er ook andere talenten aan bod laten komen, zodat iedereen ergens kan in uitblinken.’

Lees het hele artikel hier.

langerschool