Voorstelling onderzoek bibliotheekgebruik

In 2004 vond in opdracht van VCOB een uitgebreid en kwalitatief gebruikersonderzoek over bibliotheekgebruik in openbare bibliotheken plaats, onder begeleiding van professor Ignace Glorieux. Op basis van de verzamelde gegevens werd een profiel geschetst van de Vlaamse bibliotheekgebruikers. Alle deelnemende bibliotheken ontvingen ook een uitgebreid individueel rapport.

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) en onderzoeksgroep TOR willen nagaan of er voldoende interesse is binnen de sector om in 2017-2018 een vervolgonderzoek uit te voeren. Op donderdagvoormiddag 27 april 2017 licht Glorieux zijn voorstel toe. Op basis van de belangstelling in de sector, kan aansluitend de haalbaarheid van een vervolgstudie onderzocht worden. Deelname aan de infosessie is gratis, maar registratie is verplicht.

 

Geïnteresseerde bibliotheken kunnen zich hier inschrijven voor deze infosessie. (inschrijving gesloten)

 

kbr-logo1-rgb_ptunknown