Vaderschapsverlof? Ze durven niet

“Wie vaderschaps-of ouderschapsverlof opneemt, wordt gezien als iemand die niet hard werkt,” geven vaders anoniem aan in de Standaard. Het verschil tussen mannen en vrouwen die ouderschapsverlof opnemen is nog altijd groot. De sfeer op de werkvloer is er niet naar om het verlof op te eisen. Daarom moeten we het verplicht maken, stellen Ignace Glorieux (VUB) en Petra Meier (UAntwerpen).

“…het was in het bedrijf niet de gewoonte om het te nemen”

Vaders die na de geboorte van hun spruit vrijwel direct weer aan het werk gingen, gaven hun werkgever op als belangrijkste reden: ze vreesden dat het verlof zou worden geweigerd, of het was in het bedrijf niet de gewoonte om het te nemen. Ignace Glorieux geeft om die reden aan dat vaders en werkgevers ertoe verplicht moeten worden dat mannen hun zorgtaak kunnen opnemen. “Ik denk aan een bevallingsverlof van pakweg tien weken waarop de vrouw sowieso recht heeft. Het kan verlengd worden tot vijftien weken, als de vader van het kind ook enkele weken thuis is. Zo dwing je koppels om erover te discussiëren wie hoeveel tijd thuis is,” aldus Glorieux

Lees het hele artikel hier

VaderEnKind-2_27372610