Tevredenheid lokale cultuurbeleving onderzocht

Het lokale bestuur is een cruciale schakel in het cultuurweefsel. Dat blijkt nog maar eens uit de grote respons op de burgerbevraging ‘CultuurContentement’. Daarin werd gepolst naar tevredenheid van het aanbod maar ook de dienstverlening van onder meer cultuurdiensten, cultuurcentra en bibliotheken. ‘De sterktes zijn benoemd, maar ook bezorgdheden kregen via deze weg een forum’, stellen de onderzoekers Ignace Glorieux en Francisca Mullens van de VUB.  De cultuurliefhebber is tevreden, maar tegelijk ook kritisch-constructief.

Durven experimenteren en inzetten op wat groeit van onderuit zijn twee conclusies die de organisatoren graag meegeven aan toekomstige beleidsmakers. ‘Nog te vaak weten burgers niet met welke vragen ze wel of niet terecht kunnen bij hun gemeentebestuur. Dat is jammer want op die manier missen potentiële vernieuwers impulsen die bijdragen aan de dynamiek van hun gemeente’, stellen de organisatoren. Op vlak van communicatie moet duidelijk nog een tandje worden bijgestoken aangezien bv. 40% niet weet welke ondersteuning tijdelijke projecten in hun gemeente kunnen krijgen. De helft van de bevraagden vindt dat lokaal erfgoed meer gepromoot mag worden en een vierde stelt dat lokaal talent meer zichtbaarheid verdient.

Verder moet stevig worden nagedacht over de nabijheid en toegankelijkheid van bepaalde faciliteiten. Schaalvergroting kan, maar niet ten koste van alles. ‘Burgers zijn duidelijk op zoek naar plaatsen om elkaar te ontmoeten en zelf creatief bezig te zijn. Dat de ruimtes om te vergaderen of te organiseren dan nog te vaak te duur zijn, is de doorsnee respondent duidelijk ’n doorn in het oog.’

Algemeen genomen zijn inwoners van grotere steden en gemeenten het meest tevreden over het gevoerde cultuurbeleid. Jongeren kijken dan weer het meest kritisch naar hun lokaal cultuurbeleid. Zij pleiten voor een meer divers en actief cultuuraanbod afgestemd op hun behoeften.

Alert blijven voor nieuwe organisatievormen en de kracht van wat gebeurt van onderuit blijven sleutelwoorden, naast het faciliteren op maat en duidelijk communiceren van beleidsaccenten. Zeker nu een aantal zaken in beweging zijn zoals de overdracht van provinciale bevoegdheden en de komst van een nieuw decreet bovenlokaal cultuurwerk.

 

Het volledig rapport en meer info: www.cultuurcontentement.be

cc-02