Sprankje hoop op meer gendergelijkheid tijdens coronacrisis

Tijdbestedingsonderzoek van de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wijst uit de mannen niet meer tijd aan huishoudelijk werk besteden dan voor de coronacrisis. En dat terwijl ze gemiddeld meer dan vier uur per dag langer thuis zijn. De genderongelijkheid in de tijd die vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijk werk blijft.

Toch is er een sprankje hoop, zegt socioloog Theun Pieter van Tienoven in De Morgen. De samenstelling van het huishoudelijk werk van mannen is wel veranderd ten opzichte van precoronatijden. Huishoudelijk werk wordt vaak opgedeeld in de routinematige en niet-routinematige taken. Kenmerkend voor routinematige taken is dat ze niet blijvend zijn, telkens opnieuw gedaan moeten worden, vaak onzichtbaar zijn en niet uitgesteld kunnen worden. Het gaat dat om koken, afwasssen, poetsen, de was doen, en kinderen verzorgen. Taken die voornamelijk door vrouwen worden gedaan. Niet-routinematige taken, daarentegen, zijn creatiever, laten iets na, zijn zichtbaarder en kunnen uitgesteld worden. Hierbij valt te denken aan het gras afrijden, de kinderen voorlezen en de auto wassen. Taken die voornamelijk door mannen worden gedaan.

Uit het tijdbestedingsonderzoek van de VUB blijkt dat ondanks dat mannen niet meer tijd besteden aan het huishouden nu ze meer thuis zijn, mannen wel relatief meer tijd besteden aan de routinematige taken. Dat er een zekere herverdeling van de huishoudelijke taken plaatsvindt is positief, aldus Van Tienoven. Het is moeilijk beleid hieromtrent te voeren, omdat huishoudelijk werk in de privé-sfeer plaatsvindt, maar het blijkt dat als mannen (noodgedwongen) meer thuis zijn, ze meer aan het routinematige huishoudelijke werk bijdragen.

Lees het volledige artikel hier.

 

Meedoen met het onderzoek van VUB? De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt samen met de VUB spin-off  hbits de sociale gevolgen van de corona-crisis. Wat zijn de gevolgen hiervan voor uw dagelijkse leven? Dit zijn de eerste resultaten van 661 Belgen die 3500 dagboekdagen invulden. Hoe meer mensen deelnemen, hoe betrouwbaarder de resultaten. Doe ook mee aan dit onderzoek en vertel hen hoe uw dagelijks leven is veranderd via www.dagelijksleven.eu.