Religie en homofobie: er is nog veel werk

Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuele en transgenders krijgen regelmatig te maken met (non)verbaal geweld. Homohaat haalt regelmatig het nieuws. Afgelopen week nog berichtte de pers over een homokoppel in de Gentse multiculturele Rabotwijk dat werd bedreigd door mensen uit de buurt. Niet alleen de gevolgen maar ook de oorzaken en de daarbij horende preventie zijn hierbij van belang. Zo blijkt dat negatieve houdingen ten aanzien van homoseksualiteit een goede voorspeller zijn voor homofoob gedrag.

Eerder onderzoek liet zien dat mensen met een religieuze achtergrond meer bevooroordeeld zijn ten aanzien van homoseksualiteit dan mensen zonder religieuze achtergrond.

Zowel Christelijke als Moslim jongeren rapporteerden meer negatieve attitudes ten aanzien van homoseksualiteit dan ongelovige jongeren

Roggemans, Spruyt, Van Droogenbroeck en Keppens (2015) schreven onlangs een artikel dat ingaat op de relatie tussen religieuze betrokkenheid en negatieve houdingen ten aanzien van homoseksualiteit. Zij onderzochten hiervoor jongeren tussen 15 tot 20 uit Antwerpen of Gent met verschillende religieuze achtergronden.

Unknown

In hun studie rapporteerden zowel Christelijke als Moslim jongeren meer negatieve attitudes ten aanzien van homoseksualiteit dan ongelovige jongeren. Die bevinding verandert niet wanneer ook rekening wordt gehouden met ondermeer de mate waarin de jongeren vormen van autoritarisme ondersteunen, of een meer of minder traditionele kijk op genderrollen hebben.

De auteurs gaan tenslotte ook specifiek in op genderverschillen, in het bijzonder in relatie tot de religieuze achtergrond. Opvallend resultaat is dat jongens niet alleen meer negatief staan ten opzichte van homoseksualiteit dan meisjes, maar dat de gender kloof onder jonge Moslims twee keer zo groot is als onder niet-Moslims. Deze resultaten geven nog behoorlijk werk voor beleidsmakers en voorlichters.

Roggemans, L., B. Spruyt, F. Van Droogenbroeck, G. Keppens (2015): Religion and Negative Attitudes towards Homosexuals: An Analysis of Urban Young People and Their Attitudes towards Homosexuality. Young, 23, 3: 254-276 - TOR 2015/26.