De relatie tussen gepercipieerde social druk om religieus te conformeren en homonegativiteit bij moslim- en christelijke jongeren.

Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt (2021): De relatie tussen gepercipieerde social druk om religieus te conformeren en homonegativiteit bij moslim- en christelijke jongeren. In: Bradt, L, Spruyt, B & Coenen, E. (Red.), Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren., Leuven: Acco: 25-46 - TOR 2021/33.