Van onderwijs naar arbeidsmarkt: hoe verloopt de overgang?

Coppieters, P., H. Creten, I. Glorieux, I. Laurijssen, E. Omey, T. Schatteman, V. Van De Velde, J. Van Damme, P. Van der Hallen, W. Van Trier (2000): Van onderwijs naar arbeidsmarkt: hoe verloopt de overgang? Een tussentijds rapport (+ bijlagen) ten behoeve van de Stuurgroep in het raam van het Programma Beleidsvoorbereidend Onderzoek 97, Sonar, Brussel - TOR 2000/54.