Keuzes maken verschillen. Over de rol die onderwijskeuzes spelen in de sociale reproductie van onderwijsongelijkheid in het licht van de hervormingsvoorstellen voor het secundair onderwijs

Spruyt, B., I. Laurijssen (2010): Keuzes maken verschillen. Over de rol die onderwijskeuzes spelen in de sociale reproductie van onderwijsongelijkheid in het licht van de hervormingsvoorstellen voor het secundair onderwijs. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, SSL-rapport nr. SSL/OD2/2010.20 - TOR 2010/46.