Indicatoren onderwijs-arbeidsmarkt, een datagebaseerde exploratie. Technisch verslag in het kader van de korte termijn opdracht betreffende het pilootproject schoolverlaters

Laurijssen, I., I. Glorieux (2016): Indicatoren onderwijs-arbeidsmarkt, een datagebaseerde exploratie. Technisch verslag in het kader van de korte termijn opdracht betreffende het pilootproject schoolverlaters. Research paper SSL/2015.25/5.2, Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen - TOR 2016/12.