De generatiekloof revisited? Verschillen en overeenkomsten in waarden en smaken van jongeren en hun ouders

  • Period: 01/01/2001 to 31/12/2002
  • Subsidising organisation: OZR
  • Voorstelling en Betekenis
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: F. Stevens (VUB - Vakgroep Sociologie)

Het hier vooropgestelde project stelt zich tot doel om na te gaan of er nog sprake kan zijn van een generatiekloof in Vlaanderen. Bovendien wil het onderzoeken welke vorm deze generatiekloof aanneemt. Hiervoor worden er twee socioculturele domeinen onderzocht: de waarden en smaken van jongeren en van hun ouders. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatieve analyse van gegevens verzameld bij een 13.714 Vlaamse jongeren, uit het vierde en zesde jaar van het secundair onderwijs, afkomstig uit 89 scholen in Vlaanderen en Brussel en 7.114 van hun ouders. Dit onderzoek toont aan dat de smaken en waarden van ouders en jongeren sterke overeenkomsten bieden. In dit opzicht moeen er vraagtekens geplaatst worden bij een generatiekloof tussen jongeren en ouders.