Cultuurpraktijk van de ouders en de schoolloopbaan van de kinderen

Elchardus, M., J. Siongers (2002): Cultuurpraktijk van de ouders en de schoolloopbaan van de kinderen. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 241-262 - TOR 2002/24.