De amateurkunstenaar in beeld gebracht. Omvang en profiel van de actieve amateurkunstenaar.

  • Period: 01/07/2008 to 31/10/2009
  • Subsidising organisation: Forum voor Amateurskunsten
  • Copromotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: J. Siongers (VUB - Vakgroep Sociologie) , W. Smits (VUB - Vakgroep Sociologie) , S. Sanctobin (VUB - Vakgroep Sociologie) , G. Vangoidsenhoven (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/03/2009 - 31/10/2009) , K. De Keere (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/07/2008 - 30/09/2008) , K. Govaert (VUB - Vakgroep Sociologie) (15/10/2008 - 15/11/2008)
  • Promotor: B. Spruyt

Het doel van deze studie is een uitgebreid beeld te schetsen van de amateurkunstensector. Op basis van zowel een bevolkings- als een ledenonderzoek krijgen we duidelijk zicht op het profiel van de amateurkunstenaars. Naast een socio-demografisch profiel, komen we eveneens te weten wat hun drijfveren en ambities zijn, in welke sociale context men de creatieve hobby’s beoefent, hoeveel tijd en geld er in deze kunstbeoefening kruipt, de ervaren drempels, … . Het onderzoek maakt eveneens een vergelijking tussen amateurkunstenaars en niet-amateurkunstenaars op het vlak van hun sociaal netwerk, hun receptieve cultuurparticipatie en deelname aan het verenigingsleven.

The aim of this study is to give a detailed description of the sector of amateur arts. On the basis of a population survey as well as a (web)survey of members of the amateur arts organisations, we get a clear image of the profile of the amateur artists. Besides a socio-demographic profile, we investigate the motives and ambitions, in which social context they practice their creative hobbies, how much time and money they spent, their experienced thresholds, … .

The study makes also a comparison between the amateur artists and the people who do not have creative hobbies concerning their social network, their receptive cultural participation and engagement in associational life.