Amateurkunsten in beeld gebracht: een blik op enkele onderzoeksresultaten

Siongers, J., W. Smits, D. Vanherwegen (2010): Amateurkunsten in beeld gebracht: een blik op enkele onderzoeksresultaten. Gids sociaal-cultureel en educatief werk, 58, juni 2010: 173-206 - TOR 2010/19.