Arbeidsmarktwensen en -perspectieven van de afgestudeerden van de lerarenopleiding …

  • Period: 01/09/2002 to 30/09/2003
  • Subsidising organisation: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs (Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek)
  • sociology of culture
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie) , P. Coppieters (UA - Antwerpen) , H. Cossey (KUL - Hoger instituut voor de Arbeid (HIVA))
  • Onderzoeker: J. Siongers (VUB - Vakgroep Sociologie) , S. Sanctobin (VUB - Vakgroep Sociologie) , N. Matheus (KUL) , I. Van den Brande (KUL - Hoger instituut voor de Arbeid (HIVA))

Terwijl de maatschappelijke vraag naar beter gekwalificeerde leerkrachten stijgt, dreigt het aanbod van leraren af te nemen. Dit project wil de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep nagaan aan de hand van een vier-keuzepunten-model . Elke potentiële leerkracht (m/v) moet kiezen of zij (1) een lerarenopleiding volgt, (2) of zij die lerarenopleiding blijft volgen, (3) of zij daadwerkelijk aan de slag gaat als leraar en, ten slotte, (4) of zij ook, na enige jaren ervaring, in het vak blijft.
Door de groepen die zich geconfronteerd zien met elk van deze keuzes, statistisch te vergelijken, kunnen relevante verschillen inzake motivatie, arbeidssatisfactie en aspiraties worden opgespoord. Aan de hand van bestaande data en op basis van een nieuwe survey bij studenten en ex-studenten van de diverse lerarenopleidingen, kunnen de intrinsieke en extrinsieke motieven om te kiezen voor het lerarenberoep worden geschetst en kunnen de knelpunten van de tanende aantrekkelijkheid van het beroep worden belicht. De analyses laten ook toe mogelijke knelpunten in de lerarenopleidingen zelf te traceren, waardoor de overgang van opleiding naar lerarenjob kan worden versoepeld.

Teaching as a vocation. An inquiry into the attractiveness of the teaching profession in Flanders 2002.
The increasing demand for qualified teachers is nowadays met with a decreasing supply of teachers. The current research wants to outline the attractiveness of the teaching profession for young people, using a four-choices-model . Each would-be teacher has to choose if she (1) follows a teacher training, (2) if she will finish these studies, (3) if shell start as a teacher, and finally, (4) if she will continue the job, after some experience as a teacher.
The statistical comparisons of the groups of people confronted with each of these choices, will outline differences regarding motivation, jobsatisfaction, and aspirations. The intrinsic and extrinsic motivations to choose for the teaching profession will be discerned on the basis of the statistical analysis of existing data, but also by collecting new data from students and ex-students of the different teacher training. These analyses will also indicate the possible causes for the diminishing attractiveness of the profession and should enable us to track down the bottle-necks in the teacher training.