De roeping tot leerkracht. Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het leerkrachtenberoep in Vlaanderen anno 2002. Samenvatting

Matheus, N., J. Siongers, I. Van den Brande (2004): De roeping tot leerkracht. Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het leerkrachtenberoep in Vlaanderen anno 2002. Samenvatting. Onderzoeksproject OBPWO 01.02. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Hoger instituut voor de arbeid, Katholieke Universiteit Leuven - TOR 2004/47.