An activity-based approach for surveying and modelling travel behaviour

  • Period: 01/04/2005 to 31/03/2009
  • Subsidising organisation: IWT - Strategisch basisonderzoek - SBO 2004
  • social organisation of time
  • Copromotor: I. Glorieux (VUB - Vakgroep Sociologie) , R. Cuyvers (PHL) , H. Timmermans (T.U. Eindhoven) , D. Keukeleere (VITO)
  • Onderzoeker: S. Koelet (VUB - Vakgroep Sociologie) (... - 30/04/2008)
  • Promotor: G. Wets (LUC)

“Uit het rapport van diverse internationale organisaties blijkt dat o.m. door verstedelijking en globalisering, het belang van vervoer en transport steeds toeneemt. Om deze stijging in kaart te brengen, maar ook omdat regeringen het zich niet kunnen veroorloven dat de beperkingen van het transport een negatieve impact zouden hebben op de toekomstige competitiviteit van hun producten, zijn lange-termijn investeringen noodzakelijk. Om betere lange-termijn beslissingen te realiseren, kan gebruik gemaakt worden van verkeers- en vervoersmodellen. Op internationaal niveau zijn activiteiten-gebaseerde verplaatsingsmodellen de standaard voor het modelleren van verplaatsingsgedrag. Ondanks de grote voordelen van dit soort modellen zijn ze hier in Vlaanderen echter nog niet doorgedrongen tot de praktijk. Met dit project, gecoördineerd door Prof. Geert Wets, directeur van IMOB (LUC), wil men een activiteiten-gebaseerd verplaatsingsmodel ontwikkelen voor Vlaanderen. Nieuw aan dit model is dat het verzamelen van de data over verplaatsingsgedrag op een computergestuurde manier zal gebeuren. De ondervraagde personen zullen hun activiteiten en verplaatsingen ingeven in een GPS-toestel en zullen met behulp van de computer bevraagd worden. Daarbij komt nog dat dit model dynamisch wordt opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat men gemakkelijker kan inspelen op nieuwe wendingen of veranderingen in activiteiten. De specifieke opdracht van TOR binnen dit project bestaat erin na te gaan hoe tijdsbudgetinformatie kan worden geïncorporeerd bij het maken van betrouwbare simulaties van verplaatsings-gedrag. Naast IMOB en TOR, participeren ook volgende onderzoeksgroepen aan dit project:
TUEindhoven, Faculteit Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening
VITO, Energietechnologie en Voertuigtechniek
PHL, Onderzoekscel Architectuur, Mobiliteit en Omgeving”

The importance of the transportation area was evidenced by a report from several international organisations, which stated that the demand for transport services is expected to grow considerably as incomes rise, the trend toward urbanization continues and the process of globalisation moves forward. In order to meet this rising demand and because governments cannot afford to allow transport constraints to have a negative impact on the future competitiveness of their products, considerable future long-term investments are indispensable. In order to better guide and substantiate decisions of transportation planners, the use of traffic and transportation models is advocated. From an international research perspective, activity-based transportation models have set the standard for modelling travel demand. Despite the clear advantages of this type of models, they haven?t however been put into practice in Flanders. This project, coördinated by Prof. Geert Wets, director of IMOB (LUC), intends to develop an activity-based transportationmodel for Flanders. It?s innovative in that it introduces computer-aided instruments for data collection on travel behaviour. Respondents? travel behaviour will be recorded by a GPS-aid and questionned by computer. The model wil also be dynamic, so to more easily adapt to sudden changes in activities. The specific worktask of TOR consists in exploring how time budget data can be incorporated in the process of simulating travel behaviour. Besides IMOB and TOR, three other research groups participate to this project, namely the Urban Planning Group (TUEindhoven), VITO and Onderzoekscel Architectuur, Mobiliteit en Omgeving (PHL).