Presentatie en vergelijkbaarheid van de onderzoeken TOR ’99, NIS ’99 en OVG ’00 in het kader van mobiliteitsonderzoek. subnota 1.

Koelet, S., I. Glorieux (2006): Presentatie en vergelijkbaarheid van de onderzoeken TOR ’99, NIS ’99 en OVG ’00 in het kader van mobiliteitsonderzoek. subnota 1. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (154 blz.) - TOR 2006/24.