Ook thuis houden werknemers zich aan vaste werktijden

Voltijds werkende mannen en vrouwen leveren sinds de coronamaatregelen gemiddeld tien uur minder betaald werk dan de arbeidstijd die ze naar eigen zeggen op een gemiddelde werkweek presteerden voor de crisis. Het verschil bij deeltijds werkende vrouwen is beperkter, zij werken ongeveer 2.45 uur minder dan gewoonlijk. Dit leert ons een tijdsbestedingsonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel.

De meeste respondenten werken van thuis uit en ongeveer twee derden zegt dat de crisis een grote invloed heeft op hun werk. Bovendien valt op dat meer vrouwen (68 procent) dan mannen (58 procent) een grote invloed rapporteren”, zegt Ignace Glorieux van de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Samen met hbits, een spin-off van de VUB, lanceerde de onderzoeksgroep eind maart een tijdsbestedingsstudie waarin wordt nagaan hoe de coronacrisis het dagelijks leven beïnvloedt. Hoe gaan mensen om met het verdwijnen van tijdsstructuren, routines, sociale contacten en de scheiding tussen levenssferen?

Bijna de helft van de werkenden met kinderen stelt dat ze minder tot veel minder werken. Bij wie geen kinderen thuis heeft is dat 36 procent. Zoals verwacht is de afname in werktijd het sterkst bij vrouwen met kinderen. Bij mannen maakt de aanwezigheid van kinderen weinig verschil in de afname van de werktijd.
Het overgrote deel van de respondenten werkt van thuis uit. Voltijds werkende vrouwen zijn wel iets meer buitenshuis aan het werk dan mannen. Bij voltijds werkende vrouwen is nooit meer dan 10 procent elders dan thuis aan de slag, bij mannen stijgt het percentage nooit boven 7 procent.

Gegeven het feit dat de meeste respondenten thuis werken en dus wellicht ook niet aan vaste werktijden gebonden zijn, blijft het verrassend hoe sterk werkenden vasthouden aan de vaste werktijden. De meerderheid werkt tussen 9 en 12 en tussen 13.30 en 16.30 uur. De middagpauze duurt gemiddeld iets langer en de werkdag iets korter dan in normale tijden.

Eind april vulden 2417 respondenten de vragenlijst in. 310 deelnemers hielden gedurende een volledige week het dagboek bij, 590 hielden minstens een volledige dag bij.

Dit artikel werd op 6 mei gepubliceerd op HR.square.

 

Meedoen met het onderzoek van VUB? De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt samen met het onderzoeksbureau hbits de sociale gevolgen van de corona-crisis. Wat zijn de gevolgen hiervan voor uw dagelijkse leven? Doe mee aan dit onderzoek en vertel hen hoe uw dagelijks leven is veranderd via www.dagelijksleven.eu .