Mensen met een gezinsleven hebben minder slaapproblemen

De uiteenlopende afspraken op het werk en het drukke schema van halen en brengen van de kinderen brengt voor ouders de nodige stress met zich mee. Regelmatig geven moeders aan dat een flexibele job en een druk gezinsleven het gebrek aan een goede ‘work-life balance’ in de hand werkt.  Je zou daarom denken dat al deze factoren toch een negatief effect hebben ons slaapgedrag en dat veel ouders te kampen hebben met slaapproblemen. Het tegengestelde blijkt echter waar te zijn. Wie samenleeft met partner en kinderen, heeft minder slaapproblemen dan wie dat niet doet.

Uit onderzoek van Theun Pieter van Tienoven, Ignace Glorieux en Joeri Minnen, dat al in 2013 werd gepubliceerd, blijkt dat toenemende verantwoordelijkheden ten aanzien van het werk en gezinsleven een positieve bijdrage hebben op onze slaap routine.

 

Afgelopen maandag concludeerde de Standaard op basis van de Slaaptest hetzelfde. Ongeveer 50.000 mensen vulden alle vragen in en kregen daarop te lezen of ze al dan niet een slaapprobleem (zoals insomnie of apneu) hadden. Het blijkt dat ouders met inwonende kinderen en een partner tien tot vijftien procent minder kans hebben op een slaapprobleem dan wie niet met kinderen samenwoont. Zelfs wie single leeft met peuters, scoort nog lager dan het gemiddelde, ondanks de extra belasting die in dat geval alleen gedragen moet worden.

886089De krant interviewde naar aanleiding van deze resultaten Ignace Glorieux: ‘Het resultaat van ons onderzoek ging compleet tegen onze intuïtie in, omdat we spontaan aannamen dat mensen met een dagjob én een gezinstaak, die bovendien overdag en ’s nachts emotioneel betrokken zijn op de kinderen, daarvan een negatieve impact voelen op hun slaapgewoontes. Het onderzoek van De Standaard bevestigt onze vaststellingen en toont aan hoe belangrijk structuur en regelmaat zijn.’