Jongeren zijn optimistisch over hun toekomst

Een meerderheid van de Belgen tussen 25 en 35 jaar verwacht het even goed of zelfs beter te gaan doen in het leven dan de ouders

Uitgebreide bijdrage in de Knack van 11 juni 2014 (p.26-33): ‘De jeugd heeft de toekomst (en gelooft dat ook)’

Resultaten op basis van een onderzoek door Mark Elchardus en Petrus te Braak in opdracht van het Fonds P&V.

Meer resultaten verschenen in deze publicaties:

Elchardus, M., P. te Braak (2014): Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen. Rapport 2, Beter doen dan de ouders? Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (55 blz.) - TOR 2014/26.

Elchardus, M., P. te Braak (2014): Les perspectives d’avenir des jeunes adultes. Rapport 2, Faire mieux que les parents? Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles (55 blz.) - TOR 2014/27.