Het onderwijsdebat

Waarom de hervorming van het secundair broodnodig is

Boekvoorstelling op 7, 8 en 15 mei

 

De geplande hervorming van het secundair onderwijs was een van de zwaarste agendapunten van de uittredende Vlaamse Regering, en zal dat ongetwijfeld tijdens en na de verkiezingen blijven. Het debat over de hervorming is hevig en soms teveel vanuit de buik gevoerd geweest. Dit boek wil dit debat meer diepgang geven. onderwijsdebat

Het is geschreven door een groep wetenschappers van de vier grote Vlaamse universiteiten (Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen), die recent heel wat onderzoek verricht hebben naar thema’s die nauw aansluiten bij die hervorming. Het gaat in op de fundamentele vragen, en licht het Masterplan van de Regering Peeters-II kritisch door. Het pleit onverbloemd voor een meer door- tastende hervorming.

Waarom is die hervorming broodnodig? Omdat het onderwijs onze jongeren moet voorbereiden op de gemondialiseerde, post-moderne, hoogtechnologische en superdiverse samenleving van de 21ste eeuw. Jawel, het Vlaamse onderwijs behoort inzake kwaliteit tot de Europese top: de gemiddelde prestaties van onze leerlingen inzake wiskunde en wetenschappen zijn uitstekend. En jawel, zelfs achtergestelde groepen (kansarmen, migranten) doen het in Vlaanderen niet slechter dan elders. Maar dat is niet genoeg. Het gevaar is groot dat de zelfgenoegzaamheid uitmondt in inertie, want nu reeds boeren we stilaan achteruit in internationale rankings.

Nicaise, I., B. Spruyt, M. Van Houtte , D. Kavadias (2014): Het onderwijsdebat. Waarom de hervorming van het secundair broodnodig is. Antwerpen: EPO - TOR 2014/18.