Publiek (scherp) in beeld

In 2018 coördineerde het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media een publieksbevraging in twaalf Vlaamse musea. Er werd ingezoomd op drie elementen: het profiel van museumbezoekers, hun verwachtingen en motieven en hun tevredenheid.

 

En­ke­le op­mer­ke­lij­ke re­sul­ta­ten

  • Musea kennen een relatief oud publiek: 42% van de museumbezoekers is ouder dan 55 jaar.
  • De sociale kloof is groot: maar liefst 80% van de bezoekers van 25 jaar en ouder heeft een diploma hoger onderwijs.
  • Museumbezoekers willen een totaalpakket: ze willen bijleren, zich laten verrassen, zich ontspannen en vinden erfgoed belangrijk.
  • Bezoekers nemen hun tijd: 54% spendeert meer dan 2 uur in het museum.
  • Mond-tot-mondreclame blijft belangrijk: 1 op de 3 bezoekers leert het museum via die weg kennen.
  • Bezoekers blikken over het algemeen tevreden terug op hun bezoek. De praktische organisatie, dienstverlening en beleving scoren hoog.
  • Toegankelijkheid en het gebruik van interactieve technologie zijn dan weer voor verbetering vatbaar. Slechts 4% gebruikt een museumapp tijdens het bezoek.

 

Publieksonderzoek is essentieel in elke museumwerking. Het verschaft inzichten in het publiek en zijn wensen, noden en verwachtingen. Het biedt daarnaast relevante informatie om marketing- en communicatiestrategieën te optimaliseren en om zo bestaande en nieuwe publieken te bereiken. En het laat ook toe om sterke en zwakke punten op te sporen en verbeteracties op te stellen.

In Faro, tijdschrift voor cultureel erfgoed, werd recent een samenvatting van de resultaten gepubliceerd. De bijhorende rapporten zijn intergraal te downloaden op de website van het Departement Cultuur Jeugd en Media en via onderstaande links.

Meer weten?