Bibliotheken blijven ook in digitale tijden populair en groeien uit tot echte belevingscentra

Op donderdag 13 december werden de eerste resultaten van BIB2018, een grootschalig gebruikersonderzoek in Vlaamse openbare bibliotheken, bekendgemaakt. Het gaat om een herhaling van een onderzoek in 2004 (tevens uitgevoerd door TOR), waardoor de evolutie van de bibliotheeksector van de voorbije 14 jaar in kaart kan worden gebracht. 105 bibliotheken namen deze keer deel aan het onderzoek en maar liefst 45.228 individuele gebruikers vulden een vragenlijst in.

Het onderzoek kwam er op initiatief van VVBAD en werd uitgevoerd door Ignace Glorieux en . De belangrijkste bevindingen tot nu toe zijn enerzijds dat de bibliotheek, zelfs in tijden dat alles op het internet kan worden teruggevonden, nog steeds een belangrijke plaats is voor materialen en informatie. Anderzijds werd vastgesteld dat de openbare bibliotheek zijn werking heeft uitgebreid en steeds meer een belevingscentrum is geworden waar men terecht kan voor allerlei vrijetijdsbestedingen.

Zowel op VRT.NWS als op standaard.be (+) verschenen artikels over het onderzoek.

Voor de deelnemende bibliotheken is er op 16 januari een slotmoment met lezing en debat.