BIB2018: slotmoment met voorstelling rapporten

Op woensdag 16 januari vond het slotmoment van het grootschalig gebruikersonderzoek in openbare bibliotheken (BIB2018) plaats in de Tweebronnen bibliotheek in Leuven. Alle deelnemende bibliotheken ontvingen een gepersonaliseerd rapport, op basis waarvan ze de werking van hun bibliotheek kunnen evalueren. Ignace Glorieux en  gaven toelichting in een presentatie en verschillende bibliothecarissen namen deel aan een panelgesprek met als onderwerp de cijfers en bevindingen in de rapporten.

BIB2018 is een herhaling van een onderzoek in 2004 (tevens uitgevoerd door TOR), waardoor de evolutie van de bibliotheeksector van de voorbije 14 jaar in kaart kan worden gebracht. 105 bibliotheken namen deze keer deel aan het onderzoek en maar liefst 45.228 individuele gebruikers vulden een vragenlijst in.

Naar aanleiding van dit slotmoment verschenen er in De Morgen(+), De Standaard(+), Het Belang van Limburg(+) en De Gazet van Antwerpen artikels over het onderzoek.

 

 

Publicatie

Glorieux, I., D. Mathysen (2018): Resultaten Vlaams Gebruikersonderzoek … Reeks van 105 deelrapporten. Brussel: Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (78 blz.) - TOR 2018/33.