Belgische jongeren zijn niet erg Europagezind

Op 31 oktober 2014, in De Tijd, verschenen Een op de vijf jongeren wil betalen in frank en Liefde voor Europa bij jongeren bekoeld (p.1 en p.6).

Deze conclusies steunen op resultaten van een onderzoek door Mark Elchardus en Petrus te Braak bij 25- tot 35-jarige Belgen omtrent hun toekomstverwachtingen en -wensen met betrekking tot de Europese Unie.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

Belgische jongvolwassenen zijn verdeeld over de toekomst van de Europese Unie. Ongeveer de helft wenst dat bevoegdheden van de EU terug worden overgeheveld naar de nationale lidstaten. De andere helft wenst juist meer bevoegdheden voor de EU ten koste van de nationale lidstaten.

  • Eén van de kenmerken van de EU, het vrij verkeer van personen, wordt door een ruime meerderheid verworpen. 62% meent dat Belgen in België meer rechten zouden moeten genieten dan andere EU-burgers op het vlak van tewerkstelling, uitkeringen en (sociale) huisvesting.
  • De ruime meerderheid van de jongvolwassen Belgen is voor het behoud van de euro. Toch wil 22% een terugkeer naar de Belgische Frank.
  • Er zijn – uiteraard – grote verschillen tussen de verschillende partij-electoraten. Opvallend is ook dat er onder Nederlandstaligen een grotere steun is voor het EU-project dan onder Franstaligen.

Meer info is te vinden in het rapport van deze studie:

Elchardus, M., P. te Braak (2014): Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen. Rapport 6, De toekomstwensen en -verwachtingen betreffende de Europese Unie. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (16 blz.) - TOR 2014/51.