Onderwijsvormen als bron van sociale identiteiten: implicaties voor het toekomstperspectief van jongeren.

De Pauw, P., B. Spruyt, L. Bradt (2021): Onderwijsvormen als bron van sociale identiteiten: implicaties voor het toekomstperspectief van jongeren. In: Bradt, L, Spruyt, B & Coenen, E. (Red.), Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren., Leuven: Acco: 143-172 - TOR 2021/35.