“Vier vijfde is niet het nieuwe voltijds”

Het staat buiten kijf dat er een toenemende behoefte is voor mannen en vrouwen om werk en privé op elkaar af te stemmen. Maar of het vier vijfde werken hier tegenwoordig een mooi compromis voor is zoals eerder in de Standaard werd geconcludeerd, trekken Ignace Glorieux en Theun Pieter van Tienoven in twijfel. Vooral bij mannen wordt deze strategie vaak niet gebruikt om meer tijd te besteden aan het gezin. Vandaag verscheen hierover het opiniestuk “Vier vijfde is niet het nieuwe voltijds” dat te lezen is in de Standaard.

Deeltijds werk bij mannen is geen compromis tussen werk en gezin

De sociologen geven ten eerste aan dat ze de laatste vijf jaar geen stijging zien in het aantal mannen dat voor vier vijfde kiest en dat 9 op de 10 mannen nog altijd voltijds werkt. Het deeltijds werk bij vrouwen is bovendien licht gedaald tussen 2012 en nu. Verder stellen Glorieux en van Tienoven vast dat deeltijds werk bij manneimagesn geen compromis is tussen werk en gezin of andere passies, maar een kenmerk van hun loopbaan. Van de deeltijds werkende mannen geeft minder dan 1 op de 20 aan dit te doen om de zorg voor kinderen op zich te nemen. Het blijkt dat deeltijds werk vooral een (noodgedwongen) strategie is en blijft voor vrouwen om werk en gezin te combineren.

Het hele artikel kunt u hier lezen.