Zelfreligie en het spirituele milieu. Over het zingevende vermogen van nieuwe religies

Claeys, J. (2012): Zelfreligie en het spirituele milieu. Over het zingevende vermogen van nieuwe religies. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 225-249 - TOR 2012/30.