Wanneer wordt Peter Pan volwassen? Jongeren over de betekenis van volwassenheid

Roggemans, L. (2012): Wanneer wordt Peter Pan volwassen? Jongeren over de betekenis van volwassenheid. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 135-163 - TOR 2012/27.