Uitdagingen voor een tijdsbeleid. Conclusies en bedenkingen uit Vlaams tijdsbestedingonderzoek

Glorieux, I. (2007): Uitdagingen voor een tijdsbeleid. Conclusies en bedenkingen uit Vlaams tijdsbestedingonderzoek. Tijdschrift voor Links-Liberalisme, Link, 10-11: 40-45 - TOR 2007/58.