Tussentijds rapport vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de leerlingen.

Elchardus, M., F. Duquet, S. Op De Beeck, L. Roggemans (2008): Tussentijds rapport vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de leerlingen. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, (151 blz.) - TOR 2008/5.