Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de stakeholders van het onderwijs.

Elchardus, M., F. Duquet, S. Op De Beeck, L. Roggemans (2008): Tussentijds rapport over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Opvattingen van de stakeholders van het onderwijs. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Brussel (76 blz.) - TOR 2008/12.