Trajecten in kleur of gekleurde trajecten? Getuigenissen van jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen over hun schooljaren en eerste ervaringen op de arbeidsmarkt

Glorieux, I., S. Koelet, I. Laurijssen (2010): Trajecten in kleur of gekleurde trajecten? Getuigenissen van jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen over hun schooljaren en eerste ervaringen op de arbeidsmarkt. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, SSL-rapport nr. SSL/OD2/2010.19 - TOR 2010/45.