Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen. Rapport 1. Kort Technisch Verslag Toekomstonderzoek

Elchardus, M., P. te Braak (2014): Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen. Rapport 1. Kort Technisch Verslag Toekomstonderzoek. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Brussel (7 blz.) - TOR 2014/24.