Studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs in Vlaanderen. Een analyse van de impact van kenmerken van studenten en van opleidingen

Glorieux, I., I. Laurijssen, O. Sobczyk (2015): Studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs in Vlaanderen. Een analyse van de impact van kenmerken van studenten en van opleidingen. Research paper SSL/2014.15/4.1.2, Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen - TOR 2015/16.