Strategieën om politiek en privé met elkaar te verzoenen: Vlaamse lokale mandaathouders

Meier, P., D. Mortelmans, L. Emery (2018): Strategieën om politiek en privé met elkaar te verzoenen: Vlaamse lokale mandaathouders. Sociologos, 39, 4: 428-448 - TOR 2018/32.