Spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten in internationaal perspectief

Keppens, G., B. Spruyt (2017): Spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten in internationaal perspectief. Brussel: Steunpunt Onderwijsonderzoek - TOR 2017/11.

Abstract

In deze paper situeren we spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten in internationaal perspectief en onderzoeken we de mate waarin regionale verschillen in spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten kunnen toegeschreven worden aan kenmerken van het onderwijssysteem. Een multilevel analyse op basis van PISA-data uit 2012 met zelfgerapporteerd spijbelen als afhankelijke variabele - gekoppeld aan de prevalentie van vroegtijdig schoolverlaters uit de LFS 2012- leidt naar twee conclusies: (1) we vinden een sterke correlatie tussen de kans op individueel spijbelen en de prevalentie van vroegtijdig schoolverlaten op landenniveau. (2) De kans op spijbelen ligt hoger in onderwijssystemen die geen gebruik maken van stratificatie tussen leerlingen. Spijbelen komt meer voor in landen met een zogenaamd individualised en comprehensive onderwijssysteem. In het besluit gaan we op deze bevindingen dieper in.

Download: Spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten in internationaal perspectief