Participatie als hefboom. Publieke participatie en de verdeling van de huishoudelijke taken

Coppens, K., S. Koelet (2002): Participatie als hefboom. Publieke participatie en de verdeling van de huishoudelijke taken. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 175-190 - TOR 2002/27.