Ontwikkeling van een evaluatie-instrument en indicatieve meting van het steunpunt leerlingenparticipatie

De Groof, S., J. Siongers, M. Elchardus, S. Sanctobin (2002): Ontwikkeling van een evaluatie-instrument en indicatieve meting van het steunpunt leerlingenparticipatie. Rapport in opdracht van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en op initiatief van de Vlaamse Minister bevoegd voor het Onderwijs, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2002/43.