Ongelijkheid en tevredenheid in de Vlaamse cultuurcentra

Glorieux, I., T.P. van Tienoven (2008): Ongelijkheid en tevredenheid in de Vlaamse cultuurcentra. Onderzoek in opdracht van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2008/35.