Onderwijs: een decennium Vlaamse autonomie. Studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Beleidscoördinatie Onderwijs

Verhoeven, J., M. Elchardus (2000): Onderwijs: een decennium Vlaamse autonomie. Studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Beleidscoördinatie Onderwijs. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans (245 blz.) - TOR 2000/19.