Onderwijs als (nieuwe) sociale scheidslijn

Elchardus, M. (2012): Onderwijs als (nieuwe) sociale scheidslijn. In: De sociale klasse voorbij. Over nieuwe scheidingslijnen in de samenleving, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het SCP en de RMO: 35-84 - TOR 2012/16.