Nieuwe sociale bewegingen en de transformatie van de Belgische samenleving

Hooghe, M. (1997): Nieuwe sociale bewegingen en de transformatie van de Belgische samenleving. Vorming. Vaktijdschrift voor Volwasseneneducatie en Sociaal-Cultureel Werk, April 12, 4: 251-260 - TOR 1997/7.